Tarcza antykryzysowa – złóż wniosek!

Tarcza antykryzysowa – złóż wniosek!

Szanowni Państwo,
Tarcza antykryzysowa to rządowych program w wysokości aż 212 mld złotych na wsparcie takich obszarów, jak:- ochrona miejsc pracy,

 • gospodarka,
 • służba zdrowia,
 • instytucje finansowe.

Celem Tarczy jest wsparcie polskich pracowników oraz polskich firm, a także zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli w obliczu panującej epidemii koronawirusa.
W ramach Tarczy antykryzysowej funkcjonują następujące programy:


1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

 • dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowanie na maksymalnie 3 miesiące.

2. Postojowe, czyli jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego

 • dla osób samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • działalność musi być zarejestrowana przed 1 lutego 2020 r.

3. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej

 • do kwoty 5.000,00 zł
 • okres spłaty do 12 miesięcy,
 • pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem, że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki

4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa,

 • w wysokości 50 proc., 70 proc. lub 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w zależności od wysokości spadku obrotów

5. Zwolnienie ze składek ZUS

 • dla płatników składek zgłoszonych do ubezpieczeń przed 1 lutego 2020r. i zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub są osobami samozatrudnionymi,
 • zwolnienie za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
 • wysokość przychodu w miesiącu poprzedzającym nie może przekroczyć kwoty 15.681,00 zł 

6. Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Zachęcam serdecznie przedsiębiorców do skorzystania z wyżej wymienionych form wsparcia w dobie pandemii koronawirusa. Wierzę głęboko, że tak rozbudowany program pomocy dla obywateli pozwoli w dużej mierze wyjść obronną ręką z kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią.


Po więcej informacji zapraszam na stronę: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
Poseł na Sejm RP
Agnieszka Soin