Tarcza antykryzysowa działa i chroni polskich przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa działa i chroni polskich przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa chroni miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami pandemii. Polska jest w czołówce państw, które proponują tak kompleksową pomoc dla gospodarki. Do tej pory pomoc publiczna przekazana na ten cel wynosi 44,6 mld złotych. Rząd ciągle pracuje nad nowymi rozwiązaniami i ulepsza już obowiązujące. Dlatego też podczas ostatniej Rady Ministrów przedstawił rozwiązanie, które przewiduje ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej.

Działania mające na celu stabilizację zatrudnienia, wsparcie płynności finansowej oraz zapobieganie wrogim przejęciom służą podtrzymaniu potencjału produkcyjnego polskich firm. Wszystko po to, aby po ustaniu pandemii mogły łatwiej wrócić do normalnego funkcjonowania.

„Dzięki uruchomieniu Tarczy Finansowej uratowaliśmy wiele milionów miejsc pracy. Te miejsca pracy razem z kapitałem wiedzy polskich firm stworzą dobry punkt startu po kryzysie. Żeby Polska wyszła z niego wzmocniona” – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Elsit w Gliwicach, która otrzymała dofinansowanie w ramach pomocy rządowej.

W Gliwicach premier podkreślał, że wartość firmy często tworzy się latami. „Przy tworzeniu Tarczy Finansowej przyświecało nam to, żeby nie dać zniszczyć tego kapitału ludzkich rąk, ludzkich umysłów, kapitału wiedzy, który w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu, ale i wcześniej, rósł” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier przy tej okazji zapewnił, że rząd chroni polski rynek i przedsiębiorców przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o sytuacje, kiedy ich wycena może być szczególnie niska ze względu na epidemię koronawirusa. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez 2 lata.

Źródło: Kancelaria Premiera RP