Kontrola w warszawskim ZTM

Kontrola w warszawskim ZTM

Szanowni Państwo,

Wraz z posłem Pawłem Lisieckim oraz stołecznym radnym Wiktorem Klimiukiem rozpoczęliśmy kontrolę w Zarządzie Transportu Miejskiego w ramach interwencji poselskiej. Nasze działania wynikają z ostatnich nieszczęśliwych wydarzeń, jakie miały miejsce w warszawskiej spółce w związku z wypadkami autobusów miejskich. Kierowcy, którzy spowodowali wypadki byli pod wpływem narkotyków. Po tych wydarzeniach otrzymywaliśmy liczne telefony od pracowników ZTM z informacjami o nieprawidłowościach. Stąd też postanowiliśmy podjąć odpowiednie działania poselskie.

Przede wszystkimi sprawdzamy, czy procedury w ZTM są przestrzegane, czy czas pracy kierowców nie jest przedłużany. Sprawdzamy także umowy, jakie stołeczny ratusz zawarł z firmami świadczącymi usługi transportowe tj. niemiecką Arrivą, firmą Mobilis, Michalczewski i PKS Grodzisk Maz. Badamy również, czy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są na tym samym poziomie. Zadaliśmy również szereg pytań do ZTM dotyczących zasygnalizowanych nieprawidłowości tj. czy kierowcy zwalniani karnie z pracy w ZTM byli zatrudniani przez inne firmy świadczące usługi zbiorowej i lokalnej komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej, czy zdarzają się przypadki, że kierowcy pracują jednocześnie w kilku firmach, jakie są kryteria doboru kierowców, oraz jakie są procedury rozpoczęcia pracy kierowców, czy są badani alkomatem, czy przechodzą testy antynarkotykowe. 

Nasza kontrola obejmuje jednak nie tylko ZTM, ale również Urząd Miejski m. st. Warszawy. W tym zakresie sprawdzamy, jakie działania podjął po pierwszym wypadku obecnie urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski. Już teraz dowiedzieliśmy się, że w ramach umowy z prywatnym przewoźnikiem firmą Arriva miasto miało prawo kontrolować kierowców na obecność narkotyków oraz alkoholu w organizmie – sprawdzamy, czy te procedury rzeczywiście były stosowane, czy też były jedynie fikcją na papierze. 

Szanowni Państwo, w milionowym mieście, jakim jest Warszawa bezpieczeństwo pasażerów to priorytet miasta. Sprawne i rygorystyczne zarządzanie transportem miejskim to także jeden z głównych problemów z jakim borykają się duże miasta. Zdaje się, że stołeczny ratusz w tej chwili przoduje w ilości nieprawidłowości związanych z tym obszarem. Chcemy wyjaśnić więc, czy publiczne pieniądze, które mają służyć wysokiemu bezpieczeństwu pasażerów Warszawy, wydawane są w sposób właściwy.

Agnieszka Soin
Poseł na Sejm RP