Polski Bon Turystyczny – informacja dla przedsiębiorcy turystycznego i organizacji pożytku publicznego

Polski Bon Turystyczny – informacja dla przedsiębiorcy turystycznego i organizacji pożytku publicznego

Kogo dotyczy?

Przyjmowanie płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego dotyczy:

 • przedsiębiorcy turystycznego,
 • organizacji pożytku publicznego.

Jakie warunki musisz spełnić, aby przyjąć płatność bonem?

 • Musisz zarejestrować przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego na PUE ZUS, to znaczy złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT)
 • Musisz działać legalnie i mieć wpis do odpowiednich rejestrów. Przy rejestracji składasz oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) opublikuje listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak złożyć oświadczenie?

„Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT) będzie można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Możesz to zrobić samodzielnie lub może to zrobić osoba przez Ciebie upoważniona. Skorzystaj z instrukcji jak wypełnić oświadczenie (plik doc 1,2mb).

Oświadczenie można będzie podpisać m.in. za na PUE ZUS?

Osoba, która złoży oświadczenie (Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona) zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny] w zakładce [Podmiot Turystyczny] manager będzie mógł dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego. Managerów będzie też można usunąć, choć zawsze będzie musiała być przynajmniej jedna osoba z taką rolą.

Każdy manager będzie miał na PUE ZUS dostęp do rozliczeń płatności bonem oraz możliwość:

 • zmiany danych podmiotu turystycznego,
 • złożenia rezygnacji z udziału w programie,
 • ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
 • dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Ważne!

 • Osoba, która ma pełnić rolę managera musi mieć swój profil na PUE ZUS.
 • Osoba, która ma pełnić rolę recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS.
 • Managerem i recepcjonistą może być ta sama osoba.

Jak przyjąć płatność bonem?

Płatność bonem będziesz przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty. Klient poda Ci kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go esemesem w momencie transakcji).

Ważne!

 • Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod obsługi płatności, możesz ponownie go wpisać.
 • Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający transakcję, który klient otrzyma esemesem.
 • Jeśli usługa, za którą klient płaci bonem przekracza jego wartość, to brakującą część klient może zapłać gotówką lub przelewem.
 • Jeśli kwota do zapłaty wprowadzone do aplikacji przekracza wartość bonu, transakcja będzie anulowana.
 • Stan wykorzystania środków z bonu będzie znana klientowi. W przypadku przekroczenia wartości bonu, klient otrzyma powiadomienie o saldzie esemesem. Saldo bonu będzie też mógł sprawdzić na PUE ZUS.

Jakie masz prawa?

 • Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.
 • Możesz w każdym czasie złożyć oświadczenie (na PUE ZUS), że nie będziesz przyjmować płatności za pomocą bonu. Zostaniesz wtedy wykreślony z listy zamieszczonej na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Jakie masz obowiązki?

 • Gdy zarejestrujesz przedsiębiorstwo lub organizację na PUE ZUS, poinformuj klientów, że można u Ciebie płacić bonem. Taką informację umieść przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych.
 • Musisz aktualizować dane, które podałeś przy rejestracji na PUE ZUS.
 • Jeśli przyjąłeś płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r., musisz zrealizować usługę – także po tym terminie.
 • Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, zwracasz płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek POT, oddzielnie dla każdego bonu (w tytule przelewu podajesz numer bonu).

Co zyskasz?

Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na PUE ZUS, w ciągu 14 dni, od kiedy przyjmiesz taką płatność.

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie bonu?

 • Pod numerem telefonu 22 11 22 111
 • Pytania możesz też wysyłać na adres e-mailowy bon@zus.pl

Żródło: https://www.zus.pl/
Grafika: www.pot.gov.pl