Zaprzysiężenie Prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym

Zaprzysiężenie Prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.


Prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i oficjalnie rozpoczął drugą kadencję swojej służby na rzecz Polski i Polaków! Momentów, gdy zbiera się Zgromadzenie Narodowe w naszej Konstytucji jest niewiele. Wierzę, że to wzajemne spotkanie dwóch władz Rzeczypospolitej Polskiej – wykonawczej i ustawodawczej przypomni nam wszystkim, aby zawsze w naszej codziennej służbie kierować się dobrem i majestatem naszej niepodległej Polski. Z pokorą, ale odwagą w sercu patrzmy w przyszłość i niczym nasi niezłomni bohaterowie pamiętajmy, że to również Polska naszych przyszłych pokoleń!


Poeta
– A tam puka?

Panna Młoda
I cóz za tako nauka?
Serce – !–?

Poeta
A to Polska właśnie. 

S. Wyspiański, Wesele