Owocne spotkanie z Ministrem Rolnictwa ws. gminy Udanin

Owocne spotkanie z Ministrem Rolnictwa ws. gminy Udanin

W dniu wczorajszym odbyłam spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z Grzegorzem Pudą – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie którego wraz z wójtem gminy Udanin Wojciechem Płaziukiem rozmawialiśmy o nowym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin.

Gmina Udanin to szczególne miejsce na mapie Dolnego Śląska. Położona jest w centralnej części województwa w powiecie średzkim. Jej usytuowanie w bezpośredniej odległości autostrady A-4 sprawia, że stała się ona niezwykle potencjalnym miejscem do rozwoju przemysłu. W związku z tym gmina stale skupia się na podnoszeniu atrakcyjności swoich terenów dla przyszłych inwestorów, którzy zapewnią mieszkańcom nowe miejsca pracy. Odpowiednie uzbrojenie terenów, unowocześnianie obecnej infrastruktury to jedne z wielu wyzwań przed którymi stają władze tej części Dolnego Śląska.

Realizacja działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg, poprawy stanu zabytków i założeń pałacowo-parkowych, rozwinięcia sieci ośrodków kultury, utylizacji odpadów komunalnych, podniesienia poziomu skanalizowania terenów wiejskich to cele wyznaczone przez obecne władze, które korzystnie będą wpływać na rozwój gospodarczy gminy.

Dziękuję serdecznie Panu Grzegorzowi Pudzie oraz Panu Wojciechowi Płaziukowi za spotkanie i będę oczekiwać kolejnych wartościowych rozmów na temat przyszłości gminy Udanin.