Polska z bardzo niską recesją gospodarczą związaną z COVID-19!

Polska z bardzo niską recesją gospodarczą związaną z COVID-19!

Zgodnie z szacunkami GUS PKB Polski w 2020 r. spadło o 2,8 proc. Biorąc pod uwagę średnią dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, która wyniosła 7,8 proc. należy ten wynik uznać za bardzo satysfakcjonujący. Nie bez przyczyny na opublikowane dane miało wpływ również ogromne wsparcie udzielone przez rząd polskim firmom, które wyniosło już 182 mld zł. Uratowano tym samym aż 5 mln miejsc pracy.

Wynik spadku PKB opublikowany przez GUS to dowód na to, że silne i sprawne państwo zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji na najwyższym szczeblu. Właśnie takie decyzje zapadły w najtrudniejszym momencie dla polskiej gospodarki, kiedy trzeba było natychmiast stworzyć program wsparcia, który pomoże każdemu przedsiębiorcy wyjść z kryzysu.

Do tej pory w ramach działań antykryzysowych przeznaczyliśmy przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ok. 175 mld zł, w tym m.in.:

  • ok. 62 mld zł na działania pomocowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju;
  • ok. 57 mld zł w ramach działań Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • ok. 28 mld zł na działania pomocowe realizowane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
  • ok. 29 mld zł w ramach działań ZUS.

Eksperci szacują, że w tym roku czeka nas wzrost PKB w tożsamej wysokości, tj. o 2,7 proc. Dopiero rok 2022 ma być wyraźnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w naszym kraju. Ma wówczas przekroczyć 5 proc. Należy jednak wskazać, że końcówka roku 2020 zakończyła się pod względem rozwoju polskiego przemysłu fenomenalnie. W grudniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 11,2 proc., wobec wzrostu o 5,4 proc. rdr w listopadzie. Takiego wyniku mało kto się spodziewał.

Dobre decyzje przynoszą efekty. Czasami trzeba na nie poczekać, ale w dłuższej perspektywie wszyscy wiemy, że ciężka praca przynosi w końcu owoce. Dlatego dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy mimo obowiązujących obostrzeń zdecydowali się na skorzystanie z rządowego wsparcia i kontynuację działalności. To wielkie wyrzeczenie, które mam nadzieję, dzięki stopniowemu odmrożeniu gospodarki, szybko zostanie przywrócone do normalnych wyników.

Agnieszka Soin
Poseł na Sejm RP