Wrocław pamięta! 10 lutego upamiętniliśmy 81. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir

Wrocław pamięta! 10 lutego upamiętniliśmy 81. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir

W 81. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir wraz z przedstawicielami Związku Sybiraków oddziału wrocławskiego uczczono pamięć tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach wschodniej Polski. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele pw. Św. Bonifacego na Placu Staszica.

W mroźną noc zbrodniczy okupant sowiecki załadował do bydlęcych wagonów tysiące mieszkańców dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Tak rozpoczął się kolejny etap prześladowań naszych rodaków w czasie II wojny światowej. Potem był Katyń, upodlenie i poniżenie zadawane przez sowieckich oprawców. Wielu z nich udało się wrócić z tej nieludzkiej ziemi, co pozwoliło na nowo ułożyć swoje życie na pięknej ziemi dolnośląskiej, także i tutaj, we Wrocławiu.

W dniu tych tragicznych wydarzeń dokonaliśmy upamiętnienia naszych rodaków, którym dane było podzielić ten tragiczny los obcej ziemi. „Przebaczamy, lecz nie zapominamy” – to słowa, które będą towarzyszyć nam Polakom w momencie przekazywania kolejnym pokoleniom historii o ich przodkach.

W czasie pierwszej masowej deportacji Polaków ze wschodnich kresów II Rzeczpospolitej, która miała miejsce 10 lutego 1940 r. wywieziono wówczas do niewolniczej pracy ok 140 tys. Polaków. Kolejna akcja deportacyjna odbyła się 13 kwietnia 1940 r., a następnie na przełomie czerwca i lipca tegoż roku oraz w maju i czerwcu 1941 r. Wywożeni byli wszyscy uważani za wrogów „czerwonego ładu”: polscy żołnierze, policjanci, leśnicy, urzędnicy, a także ich rodziny. Szacuje się, że łącznie na Sybir wywieziono około 1 mln polskich obywateli. Wielu z nich zmarło na skutek głodu, zimna i chorób. Niektórym udało się wyjść z Armią Andersa, część powróciła do Polski po 1945 roku. Niektórzy pozostali na nieludzkiej ziemi na zawsze. Nie wolno nam o Nich zapomnieć!

Agnieszka Soin
Poseł na Sejm RP