Ostatni dzień na złożenie wniosku o pomoc na rozwój usług rolniczych

Ostatni dzień na złożenie wniosku o pomoc na rozwój usług rolniczych

Szanowni Państwo,

Jeszcze tylko dzisiaj rolnicy mogą złożyć wniosek o pomoc finansową na rozwój usług rolniczych. Wnioski są przyjmowane w regionalnych oddziałach ARMiR. Dokumenty można również złożyć przez platformę e-PUAP.

Środki uzyskane z pomocy finansowej można przeznaczyć m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. Limit pomocy dla jednego beneficjenta to 500 tys. zł. Dotychczas do ARiMR wpłynęło ponad 1 tys. wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych na łączną kwotę blisko 457 mln zł. Ostateczna skala zainteresowania programem ma być znana na początku marca.

W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto 1700 umów na kwotę prawie 714 mln zł.

Halina Szymańska, prezes ARMiR, wskazała kto i na jakich warunkach może się ubiegać o przyznanie pomocy:

Osoby fizyczne bądź jednostki prawne czy organizacyjne, które nie posiadały osobowości prawnej i działały jako mikro lub małe przedsiębiorstwa. Jeśli wykonywały swoją działalność w zakresie świadczenia usług dla gospodarstw rolnych przez co najmniej okres 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, a także zajmowali się jednym z określonych rodzajów działalności, a były to działalność: usługowa, wspomagająca produkcję roślinną, wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i działalność następująca po zbiorach. Refundacji podlega 50 procent kosztów kwalifikowanych

 powiedziała Halina Szymańska, prezes ARMiR.

Zachęcam gorąco każdego z Państwa, kto trudni się działalnością rolniczą do skorzystania z możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój usług rolniczych. Każda wnioskodawca może liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej oraz innych wskazanych w programie. W czasach pandemii koronawirusa wsparcie jest niezbędne dla każdego, w tym również dla rolników, którzy z trudem uprawiają ziemię i przynoszą nam obfite plony. Dlatego mam głęboką nadzieję, że środki te staną się realną szansą na odbudowanie strat spowodowanych przez trwającą pandemię.