Energetyka jądrowa!

Energetyka jądrowa!

Tylko sprawdzone reaktory (doświadczone z budowy i eksploatacji), tylko doświadczony generalny wykonawca budowlano-montażowy oraz doświadczone kadry budowlane w energetyce, w tym mające doświadczenie na zagranicznych budowach elektrowni jądrowych – tak brzmią założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który przedstawiło Ministerstwo Klimatu. Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej staram się działać na rzecz pogłębiania wiedzy społeczeństwa nt. korzyści z budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Budowa pierwszego bloku jądrowego ma rozpocząć się w 2026 roku. Jego uruchomienie zaplanowane jest na rok 2033. W trakcie ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej omówiliśmy najistotniejsze elementy PPEJ.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska i klimatu oraz korzyści ekonomiczne dla państwa. Głównymi zaletami energetyki jądrowej jest bezemisyjność, najmniejsze wykorzystanie powierzchni na jednostkę wyprodukowanej energii (ochrona bioróżnorodności), jedyna zeroemisyjna kogeneracja, najmniejsze zużycie betonu i stali na jednostkę wyprodukowanej energii, możliwość recyklingu wypalonego paliwa jądrowego oraz oszczędność cennych surowców jak srebro, metale ziem rzadkich.

Energetyka jądrowa to radykalne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów, takich jak Francja, Szwecja oraz kanadyjska prowincja Ontario dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej, szybkiej i głębokiej dekarbonizacji elektroenergetyki. W tych trzech krajach radykalnie zredukowano emisje do poziomu znacznie poniżej 100 kg CO2/MWh opierając się głównie na energetyce jądrowej (Francja) lub na kombinacji energetyki jądrowej i dużej energetyki wodnej (Szwecja, Ontario).

Odpady promieniotwórcze, które są obecnie największym wyzwaniem w pozyskaniu energii ze źródeł jądrowych przechowywane są w składowiskach geologicznych oraz miejscu składowania odpadów promieniotwórczych. Z pewnością jest to pole do dalszych dyskusji, co będzie tematem następnego posiedzenia naszego Zespołu.

Energia jądrowa jest najtańszym źródłem energii licząc pełny rachunek kosztów. Wysokie nakłady utworzenia elektrowni jądrowych równoważone są niskimi i stabilnymi kosztami paliwa w długim okresie eksploatacji. Energia jądrowa cechuje się również największym potencjałem redukcji emisyjności polskiej gospodarki. Średni koszt produkcji 1MWh uzyskanego w energii jądrowej szacuje się na poziomie od 86 zł do 112 zł, podczas gdy koszt uzyskania 1MWh prądu z węgla brunatnego to 175 zł, a z węgla kamiennego to 247 zł.

Szanowni Państwo, wprowadzenie do naszej gospodarki energetyki jądrowej to szansa na rozwój nowych branż gospodarczych w Polsce. To także utworzenie aż 300 tys. nowych miejsc pracy. W Polsce za budową elektrowni jądrowej opowiada się już 62,5 proc. badanych (listopad 2020). Mimo iż jesteśmy jednymi z ostatnich państw europejskich, które pretendują do wprowadzenia tej technologii, jest istotna korzyść z tej sytuacji – uczymy się na cudzych błędach. W ten sposób jesteśmy w stanie zbudować w pełni bezpieczną dla środowiska i mieszkańców kraju elektrownię, która zapewni różnorodność energetyczną, a wzmocniony dozór jądrowy, na który naciska Ministerstwo Klimatu z pewnością będzie najlepszym gwarantem sukcesu tego projektu.