Razem z Narodowym Centrum Badań Jądrowych działamy na rzecz energetyki jądrowej w Polsce

Razem z Narodowym Centrum Badań Jądrowych działamy na rzecz energetyki jądrowej w Polsce

Szanowni Państwo,

Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej miałam przyjemność odwiedzić Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Był to czas owocnych dyskusji, w czasie których zapoznaliśmy się z założeniami i stanem realizacji Polskiego programu energetyki jądrowej. To właśnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych i jego kadra naukowa odegra zasadniczą rolę w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Z pełnym szacunkiem i podziwem obserwowałam zaangażowanie i pracę wszystkich członków tego instytutu.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych to jeden z największych instytutów naukowych w Polsce zajmujący się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki, będąc wiodącym producentem na świecie w niektórych asortymentach oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Centrum tworzy infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. NCBJ dysponuje m.in. jedynym w Polsce badawczym reaktorem jądrowym Maria. Zatrudnia ponad 1100 fizyków, chemików, informatyków i inżynierów. Kadra naukowa instytutu to ponad 200 osób ze stopniem naukowym doktora, w tym ok. 80 profesorów i doktorów habilitowanych. Instytut posiada najwyższą kategorię A+ przyznaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych i jest partnerem Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre), które stanowi zaplecze badawczo-naukowe Komisji Europejskiej.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych prowadzi również prace nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Przygotowuje się do roli organizacji wsparcia technicznego (TSO) dla polskiego programu jądrowego. Rozwija niezbędną do tego celu infrastrukturę, w szczególności utworzone zostało Centrum Informatyczne Świerk. NCBJ przejmuje doświadczenia krajów zaawansowanych w energetyce jądrowej i we współdziałaniu z nimi kształci własną kadrę.

Szanowni Państwo, postępujące obecnie prace przygotowawcze na rzecz wprowadzenia energetyki jądrowej to szansa dla wszystkich mieszkańców naszego kraju na czystą i niskokosztową energię. Spółka Polskie Energie Jądrowe – tak będzie nazywać się podmiot, który zajmie się budową i eksploatacją polskiej energetyki jądrowej. Realizacja PPEJ, czyli budowa sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy rzędu 6-9 GW, według wstępnych szacunków spowoduje, że w połowie lat 40. obecnego wieku ok. 20-25 proc. energii elektrycznej będzie produkowana właśnie z atomu. Pątnów, Bełchatów i Żarnowiec – w jednym z tych trzech miast najprawdopodobniej zainaugurowana zostanie działalność pierwszej elektrowni. Z ogromną radością mogę zapewnić o moim zaangażowaniu w systematyczne prace na rzecz tego programu.

Agnieszka Soin
Poseł na Sejm RP