Okręgowy Zjazd Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Delegaci na wybory władz partii wybrani!

Okręgowy Zjazd Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Delegaci na wybory władz partii wybrani!

Szanowni Państwo,

W ubiegłą niedzielę odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, na którym zostali wybrani członkowie na delegatów, którzy na VI Kongresie Prawa i Sprawiedliwości 7 lipca wybiorą władze krajowe partii, w tym Prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie ponownie ubiegał się stanowisko prezesa PiS. Na Kongresie PiS zostanie również wybrana Rada Polityczna, która wybierze Prezydium partii. Rada Polityczna wybiera również wiceprezesów partii. Kandydatów na zastępców zgłasza prezes. Według wstępnych zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego po raz ostatni będzie się ubiegał o to stanowisko prezesa w partii. Dzisiaj to właśnie Jarosław Kaczyński jest gwarantem tego, że projekt pod nazwą Zjednoczona Prawica może kontynuować swoje rządy.

Jarosław Kaczyński to działacz opozycyjny, związany z NSZZ „Solidarność”, Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Helsińskim, członek redakcji pisma „Głos”, redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, Prezes i założyciel Porozumienia Centrum, następnie Prawa i Sprawiedliwości, premier polskiego rządu w latach 2006–2007, doktor nauk prawnych.

 • Urodził się 18 czerwca 1949 roku na warszawskim Żoliborzu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. W czasie II wojny światowej ojciec Rajmund działał w konspiracji, w Armii Krajowej.
 • W 1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Matka Jadwiga w 1941 roku wstąpiła do Szarych Szeregów. Brała udział jako sanitariuszka
  w akcji Burza.
 • W 1967 r. zdał maturę w Liceum Mikołaja Kopernika w Warszawie. W latach 1967–1971 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w wydarzeniach marcowych.
 • W roku 1976 obronił pracę doktorską „Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą”, której promotorem był profesor Stanisław Ehrlich.
 • W latach 1971–1976 był zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
 • W latach 1977–1981 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w filii w Białymstoku,
 • 1981 r. w Ośrodku Badań Społecznych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność.
 • Po wydarzeniach czerwcowych w 1976, zaangażował się w działalność opozycyjną. Był współpracownikiem KOR, działając w Biurze Interwencyjnym KOR, w redakcji pisma niezależnego „Głos”. Uczestniczył w wydarzeniach Sierpnia
 • 1980 r. Organizował Solidarność w Warszawie i Białymstoku. Był doradcą Regionu Mazowsze. Po 13 grudnia kontynuował konspiracyjną działalność związkową,
 • 1986 r. współredagował pismo „Głos”, współpracował z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”.
 • Od jesieni 1982 r. działał w Komitecie Helsińskim.
 • Od 1983 r. współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną.
 • W 1986 r. został kierownikiem Biura Społecznego TKK,
 • od 1988 r. sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej.
 • W 1988 r. wszedł do Komitetu Obywatelskiego, uczestniczył w rozmowach okrągłego stołu.
 • 4 czerwca 1989 r. został senatorem RP z województwa elbląskiego, w lecie tego roku Lech Wałęsa powierzył mu wraz z Lechem Kaczyńskim rozmowy na temat powołania rządu z solidarnościowym premierem. Doprowadziły one do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego.
 • W październiku 1989 r. został naczelnym redaktorem „Tygodnika Solidarność”.
 • W 1990 r. założył Porozumienie Centrum i został jego Prezesem.
 • Na czele tej partii stał do 1998 r. a od 1999 r. był jej Prezesem Honorowym.
 • W 2001 r. wraz z Lechem Kaczyńskim powołał Prawo i Sprawiedliwość.
 • W 2002 r., po wyborze Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Warszawy został jej Prezesem.
 • W latach 1991–1993 i od 1997 jest Posłem na Sejm RP.
 • W latach 2006–2007 był Prezesem Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, kolejne wybory władz krajowych partii pomogą nam ponownie skupić się na pracy nad programami korzystnymi dla rozwoju Polski i dobrobytu Polaków. Wierzę głęboko, że to właśnie Jarosław Kaczyński jako ojciec dzieła jakim jest Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny zostanie wybrany na jej lidera i poprowadzi nas ku nowym zmianom i dalszym osiągnięciom, których dzięki jego wizji już do tej pory udało nam się tak wiele razem wprowadzić w życie.